O nás

26. února 2010 v 9:19
Nezisková organizace o.s. Obnova kulturních aktivit v Podbořansku (OKAP) již od roku 2008 iniciuje a organizuje umělecké aktivity a kulturní programy v Podbořanech. Sdružení rozšiřuje místní nabídku kulturního vyžití a poskytuje kvalitní trávení volného času. Pořádá workshopy pro pedagogy i širokou veřejnost, organizuje divadelní představení a zlepšuje volnočasové aktivity.

Sdružení nabízí od svého založení koncepci, která vychází z místních podmínek a potřeb, program navrhuje tak, aby představil aktuální a dobře hodnocenou tvorbu, a snaží se diváky do programu aktivně zapojit. Koncepce činnosti je dlouhodobá, stupňující se a velkou důležitost v ní hraje vytvářet povědomí o kulturním a uměleckém dění u nás. Aktivity mají přesah ke vzdělání a osvětě. Činnost sdružení posiluje mezilidské vztahy a vazby k městu. Snaží se podporovat a rozvíjet vztahy v rámci regionu.

Předpokladem fungování je podpora Města Podbořany, spolupráce se školami a Kulturním domem. Programů se účastní také obyvatelé z okolních vesnic. Za dobu svého působení jsme uspořádali řadu nedělních představení pro rodiče s dětmi. Pravidelně zveme okolní ochotnické soubory k hostování v místním Kulturním domě. Oslovujeme naše přední soubory, aby hráli pro žáky v rámci výuky. Uspořádali jsme vzdělávací přednášku. Zorganizovali jsme školení pedagogů pro zapojení metod dramatické výchovy do výuky. Školení se zúčastnilo přes dvacet pedagogů z Podbořan a okolí a školení vedly zkušené lektorky z blízkého Žatce. Iniciovali jsme několikadenní taneční workshop. V budoucnu chceme ještě více zapojit zájemce do našich programů tak, aby nebyl jen pasivním příjemcem, ale spoluúčastník.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama