Únor 2010

Aktuálně

26. února 2010 v 9:29
Hledáme nové členy

Měl by někdo z vás chuť a čas přidat se k občanskému sdružení OKAP a pomáhat při organizaci divadelních představení, workshopů a dalších aktivit? Jestli vás baví práce pro druhé, zajímáte se o kulturu a máte přístup na internet, přihlašte se na adrese okap.podborany@seznam.cz.
Těšíme se na nové spolupracovníky!

OKAP v roce 2010
Občanské sdružení OKAP chystá na tento rok několik divadelních představení pro malé diváky i dospělé. Už teď může v dubnu slíbit představení Výlet na Říp, v kterém uvidíte naší přední improvizátorku Marcelu Máchovou, původem s nedalekého Ostrova. Inscenace je pro všechny od tří let, ale produkce svým neotřelým humorem zaujme i dospělé. Po představení proběhne dílna pro děti. I další chystaná představení budou směrovaná především na rodiny. Jak se ukázalo, právě tento druh zábavy v Podbořanech chybí. Zájemci se mimojiné také mohou těšit na letní taneční workshop, jehož první ročník s velkým ohlasem proběhl už loni.O nás

26. února 2010 v 9:19
Nezisková organizace o.s. Obnova kulturních aktivit v Podbořansku (OKAP) již od roku 2008 iniciuje a organizuje umělecké aktivity a kulturní programy v Podbořanech. Sdružení rozšiřuje místní nabídku kulturního vyžití a poskytuje kvalitní trávení volného času. Pořádá workshopy pro pedagogy i širokou veřejnost, organizuje divadelní představení a zlepšuje volnočasové aktivity.

Sdružení nabízí od svého založení koncepci, která vychází z místních podmínek a potřeb, program navrhuje tak, aby představil aktuální a dobře hodnocenou tvorbu, a snaží se diváky do programu aktivně zapojit. Koncepce činnosti je dlouhodobá, stupňující se a velkou důležitost v ní hraje vytvářet povědomí o kulturním a uměleckém dění u nás. Aktivity mají přesah ke vzdělání a osvětě. Činnost sdružení posiluje mezilidské vztahy a vazby k městu. Snaží se podporovat a rozvíjet vztahy v rámci regionu.

Předpokladem fungování je podpora Města Podbořany, spolupráce se školami a Kulturním domem. Programů se účastní také obyvatelé z okolních vesnic. Za dobu svého působení jsme uspořádali řadu nedělních představení pro rodiče s dětmi. Pravidelně zveme okolní ochotnické soubory k hostování v místním Kulturním domě. Oslovujeme naše přední soubory, aby hráli pro žáky v rámci výuky. Uspořádali jsme vzdělávací přednášku. Zorganizovali jsme školení pedagogů pro zapojení metod dramatické výchovy do výuky. Školení se zúčastnilo přes dvacet pedagogů z Podbořan a okolí a školení vedly zkušené lektorky z blízkého Žatce. Iniciovali jsme několikadenní taneční workshop. V budoucnu chceme ještě více zapojit zájemce do našich programů tak, aby nebyl jen pasivním příjemcem, ale spoluúčastník.

Kontakt

26. února 2010 v 8:44
Romana Havrdová
B.Smetany 436
441 01 Podbořany

e-mail:okap.podborany@seznam.cz
IČO: 22690581

Historie

26. února 2010 v 8:44
2007

 prosinec - založení o.s. Obnova kulturních aktivit v Podbořansku (OKAP)
2008